NYHET - 17 MAJ 2022 11:40

Gamla Tretornfabriken i Helsingborg får ny identitet

Nytt namn och ny identitet – så inleds sommaren för gamla Tretornfabriken i Helsingborg som i juni blir Fabriken1891. Sedan Wihlborgs tog över fastigheten 2019 har vi strävat efter att förtydliga bilden av byggnaden utan att kompromissa med dess historia. Nu är målsättningen att sammanföra hyresgästerna och att allmänheten ska få en tydligare bild av vilka verksamheter som finns i den anrika byggnaden.


Tretorn, Campus, Galoschan och Kadorran – kärt barn har många namn som man brukar säga. Med sina sju våningar och 51 000 kvadratmeter har Tretornfabriken satt en stor prägel på Helsingborg genom åren.


Fabriken1891 – fabrikens nya identitet

I juni byter vi namn till Fabriken1891, ett namn som ska återspegla byggnadens historia och samtidigt ska ge nya associationer. Fabriken sattes ursprungligen i bruk 1891 av Helsingborgs Gummifabrik AB där alla sorters gummibaserade produkter tillverkades hela vägen fram till 80-talet. Mycket har hänt sedan dess och idag drivs det många olika verksamheter i fastigheten – vilket vi ville konkretisera med den nya identiteten.


– Sedan vi tog över fastigheten för tre år sedan har målsättningen varit att tydliggöra vad fastigheten står för och vad den faktiskt är idag. Vi märkte nämligen väldigt tidigt att folk hade olika bild av byggnaden, säger Ola Caapsgård, förvaltare av fastigheten och fortsätter:


– Det nya namnet, Fabriken1891, föll sig naturligt genom att ta till vara på historiken som finns i byggnaden och inte hitta på något helt nytt som inte har någon lokal förankring. Det har varit en fabrik och det är det på sätt och vis även nu eftersom det är väldigt mycket produktion och utveckling som sker, men i ett helt annat format.


En stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter

Kv. Hermes 10, som fastigheten heter, ägs och förvaltas av Wihlborgs och består av ca 51 000 m² varav en dryg fjärdedel nyttjas av Lunds universitet. Övriga ytor inrymmer till största delen moderna kontorslokaler och det finns också gym och flera restauranger. Tillsammans med vår samarbetspartner, det välkända coworking-bolaget Mindpark, erbjuder vi en trivsam och stimulerande arbetsmiljö för alla verksamma. Utöver stora fönster med ett generöst ljusinsläpp erbjuder fastigheten en stor innergård med grönytor och växtlighet, men också cykelparkeringar för att främja hållbart resande. Nu ser vi fram emot att det nya namnet, tillsammans med det nya helhetsgreppet, ska göra att fler får upp intresse för lokalerna och möjligheterna som erbjuds där.


I Fabriken1891 finns stora möjligheter för olika typer av verksamheter att skapa en stimulerande arbetsmiljö utifrån verksamhetens behov och önskemål.

– Fabriken1891 är ett utvecklingscenter. Vi på Wihlborgs har inga begränsningar vad gäller hyresgäster utan alla är välkomna. Med det nya namnet och den nya identiteten vill vi göra det tydligt att fastigheten är öppen för väldigt många olika verksamheter, säger Ola Caapsgård innan han avslutar:


– Det här är ett långsiktigt arbete, vi vet att det tar tid att byta namn och etablera nya associationer, särskilt till byggnader som har en lång historik bakom sig. Men det känns jätteroligt att vi är igång med förändringen och vi ser väldigt mycket fram emot den officiella invigningen i juni